Related Posts

This Post Has 34 Comments

  1. câu c đúng á thầy=))) (đủ cả nam lẫn nữ) chắc có nhiều người nhầm thêm 1 trường hợp không có nữ nữa là 8C0.5C5 nên mới ra câu d á thầy

Leave a Reply

© 2023 namcongnghe.com - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress