Related Posts

This Post Has 26 Comments

  1. Máy casio fx-880BTG thì nhấn Tools nhấn kiểm chứng bật/Verify ON khi chọn đáp án và chọn EXE hoặc OK thì hiện "không chọn toán tử"/"No Operator" thì chọn toán tử/Select operator rồi chọn = hoặc chọn shilf+( nếu hiện đúng/True là đúng và sai/False thì sai và nhớ chọn AC, nếu chọn ON thì bạn sẽ chọn Tools vá chọn kiểm chứng bật/verify on. Tôi ở Duyên Hải, Trà Vinh, tôi mua casio fx-880BTG giá 750.000đ.

Leave a Reply

© 2023 namcongnghe.com - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress