So sánh phân số không cần phải quy đồng | THỦ THUẬT TÍNH NHẨM NHANH


#meotinhnham
Hướng dẫn cách So sánh phân số không cần phải quy đồng mẫu số, hoặc quy đồng tử số. Hướng dẫn so sánh nhanh phân số

Nguồn: https://namcongnghe.com/

Xem thêm: https://namcongnghe.com/category/thu-thuat-may-tinh

Related Posts

This Post Has 22 Comments

  1. Dài dòng vẫn tốn thời gian. Lấy mẹ tử số chia cho mẫu số rồi so sánh kể cả số nguyên hoặc thập phân chứ gì đâu, giờ thi và học đều cho mạng Casio hoặc điện thoại đi động.

Leave a Reply

© 2023 namcongnghe.com - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress