Related Posts

This Post Has 12 Comments

  1. Mình dùng bàn phím Gboard có chức năng sao chép ảnh trên Chrome hoặc Google rồi gửi mà không cần tải về. Nói chung mỗi bàn phím sẽ có mỗi cái hay khác nhau.

Leave a Reply

© 2023 namcongnghe.com - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress