Tính cot cotg (cô tang) bằng Casio FX 570. Thủ thuật máy tính Casio FX.


Nếu máy tính không cho kết quả như mong muốn thì hãy sửa lỗi như sau:
* CÁC VIDEO TOÁN 9 đang được cập nhật:
I. ĐẠI SỐ 9:
* Căn bậc hai :
* Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức :
* Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương :
* Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương :
* Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai :
* Khai căn biểu thức dạng căn trong căn :
* Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp) :
* Chuyên đề rút gọn biểu thức lớp 9 (tiết 1) :
* Chuyên đề rút gọn biểu thức lớp 9 (tiết 2) :
* Rút gọn biểu thức bằng máy tính Casio FX :
* Rút gọn biểu thức lớp 9 dạng bài tìm ĐKXĐ :
* Rút gọn biểu thức lớp 9 dạng bài thực hiện phép tính :
* Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai và các bài toán liên quan :
* Ôn thi giữa học kì 1 phân đại số :
* Giải hệ phương trình lớp 9 bằng máy tính casio :

II. HÌNH HỌC 9:
* Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông :
* Tỉ số lượng giác của góc nhọn :
* Bài tập tỉ số lượng giác của góc nhọn :
* Tỉ số lượng giác của góc nhọn :
* Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác :
* Ứng dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn thực hành ngoài trời :
* Ôn thi giữa kì 1 phần hình học :
* Chủ đề đường tròn, đường kính và dây :
* Tiếp tuyến của đường tròn :

Nguồn: https://namcongnghe.com/

Xem thêm: https://namcongnghe.com/category/thu-thuat-may-tinh

Related Posts

This Post Has 9 Comments

Leave a Reply

© 2023 namcongnghe.com - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress