Related Posts

This Post Has 4 Comments

  1. vậy cái chỗ 1000000005 lần X đáng nhẽ phải bằng X mũ 3 cộng 5 chứ sao lại bằng X mũ 3. Vậy số 5 ở cuối thì làm sao vậy thầy?
    Mong thầy Rep Cmt của em.

Leave a Reply

© 2023 namcongnghe.com - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress