ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 10 (CHUẨN) ||THUYTIPTO


Giải cực chi tiết một đề mẫu thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 chương trình CƠ BẢN ( Sách cũ – Hệ 7 năm)
Bày mẹo hay làm các dạng bài tập hay gặp trong các đề thi và kiểm tra quan trọng
Hệ thống hoá những kiến thức cơ bản xuất hiện trong đề thi cuối học kì 2
– Ngữ âm: cách phát âm đuôi -ED/ nguyên âm “e”
– Cách đánh dấu trọng âm (stress)
– Cách làm bài tìm lỗi sai
– Cách làm bài đọc điền vào chỗ trống (Cloze-test)
– Cách làm bài đọc hiểu (Reading comprehension)
– Cách làm bài kết hợp câu, viết lại câu (sentence transformation / combination)
– Cách làm bài tìm từ đồng nghĩa / trái nghĩa
– Cách làm bài phần chức năng ngôn ngữ (Language function)

CHI TIẾT ĐỀ THI LIÊN HỆ ZALO: trần thị thuỷ (0946299981)

Nguồn: https://namcongnghe.com/

Xem thêm: https://namcongnghe.com/category/thu-thuat-may-tinh

Related Posts

This Post Has 28 Comments

Leave a Reply

© 2023 namcongnghe.com - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress